Soovitused juhendajale

Nõustamine ja abi

Projekti korraldusmeeskond aitab Sul tegevusi paremini planeerida. Korraldame suhtlust ja infovahetust maakondlike muinsuskaitse- ja vajadusel ka looduskaitsenõunikega. Aitame soovi korral leida muinsuskaitseeksperdi (ajaloolase, arheoloogi või muu asjatundja), keda kutsuda õpilastele tutvustama paiga kultuuriloolist tausta või juhendama talgutöid. Samuti püüame kaasa aidata toetajate leidmisel.

Soovitused ja juhised pärandivaderite juhendajale