Registreerimine

Pane oma plaanid kirja vastates registreerimisvormi küsimustele, see on kättesaadav siin…

Korrastustalguid võib pidada oktoobrikuu lõpuni.

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

 • Kool / selts / sõpruskond vm meeskond
 • Maakond
 • Kooli/meeskonna postiaadress
 • Juhendava täiskasvanu nimi, amet, e-posti aadress ja telefoninumber
 • Pärandipaiga nimetus, asukoht ja lühikirjeldus
 • Planeeritud osalevate õpilaste arv
 • Mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalevad
 • Planeeritud osalevate täiskasvanute arv
 • Orienteeruv/ad talgupäeva(de) kuupäev(ad) (vahemikus aprill kuni oktoober 2019)
 • Tegevuste kirjeldus
 • Planeeritud toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad)
 • Kas vajate abi ajalooeksperdi (ajaloolane, arheoloog, folklorist vm) leidmisel?
 • Küsimused ja kommentaarid

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast enne talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar. Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org