Registreerimine

Registreerimiseks saada e-kiri aadressile:

Registreerimiseks pane vabas vormis kirja järgmised andmed:

 • Kool / selts / sõpruskond vm meeskond
 • Maakond
 • Kooli/meeskonna postiaadress
 • Juhendava täiskasvanu nimi, amet, e-posti aadress ja telefoninumber
 • Pärandipaiga nimetus, asukoht ja paari lausega lühikirjeldus
 • Planeeritud osalevate õpilaste arv
 • Mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalevad
 • Planeeritud osalevate täiskasvanute arv
 • Orienteeruv/ad talgupäeva(de) kuupäev(ad) (korrastustalguid võib pidada märtsist novembrikuuni )
 • Tegevuste kirjeldus
 • Kui on – planeeritud toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad)
 • Kas vajad abi ajalooeksperdi (ajaloolane, arheoloog, folklorist vm) leidmisel?

Võimalusel lisa kirjale ka fotosid paigast.

Oma plaanidest palume teada anda vähemalt kolm nädalat enne talgute läbiviimist, et jõuaks tegevusi kooskõlastada nii paiga omanikega kui vajadusel muinsuskaitse- ja keskkonnaametiga.