SAAREMAA

Soovitused endiselt Saaremaa vaneminspektorilt Rita Peirumaalt, 2017

Saaremaal ja Muhu saarel sobib kooliõpilastega korrastustalguid läbi viia pärandipaikades, kus on sarnaseid ettevõtmisi juba ka varem korraldatud. Sellisteks objektideks on:

  • Kudjape kalmistu. Marika Jürisson on kalmistuvahina seal hea töödejuhataja ja omab palju teadmisi kalmistu kohta. Noortele korraldatakse siin suviseid linnalaagreid, koostööpartneriks on Kuressaare Noortekeskus (kontaktisik Taniel Vares).
  • Hellamaa kalmistu. Muhu põhikooli õpilased on korduvalt kalmistut korrastanud, eestvedaja on Muhu vald.
  • Tornimäe vana kalmistu, kus toimib ladus koostöö Pöide valla ja Tornimäe noortekeskusega.
  • Kindlasti tulevad pärandivaderite projekti raames kõne alla ka kõik teised kalmistud. Sh kalmistud, kuhu enam ei maeta, nt Karja vana kalmistu ja Püha vana kalmistu on väga väärikad objektid.

Kogukonnaga ja vallavalitsustega koostöös on talguid läbi viidud ka maalinnades:

Veel objekte:

  • Koguva küla – appi saab minna muuseumile, korraldada võsa eemaldamist, kiviaia taastamist ja muid jõukohaseid korrastustöid külas.
  • Ka Muhu pastoraadi peahoone ja park ootavad tublisi abilisi /vadereid.
  • Saaremaal ja Muhus on veel mitmeid arheoloogiaobjekte – kivikalmeid, kultuse- ja ohvrikive, ohvriallikaid, ent need on suures osas eramaadel. Muinsuskaitseametist tasub eelnevalt uurida, millised neist on valla ja riigimaal. Ka eraomanikelt ja valdajatelt võib paiga korrastamiseks luba küsida.
    Suuremaid lapsi saab suunata arheolooigamälestisi tähistama.