SAAREMAA

Soovitused endiselt Saaremaa vaneminspektorilt Rita Peirumaalt, 2017

Saaremaal ja Muhu saarel sobib kooliõpilastega korrastustalguid läbi viia pärandipaikades, kus on sarnaseid ettevõtmisi juba ka varem korraldatud. Sellisteks objektideks on:

Kogukonnaga ja vallavalitsustega koostöös on talguid läbi viidud ka maalinnades:

Veel objekte:

  • Koguva küla – appi saab minna muuseumile, korraldada võsa eemaldamist, kiviaia taastamist ja muid jõukohaseid korrastustöid külas.
  • Ka Muhu pastoraadi peahoone ja park ootavad tublisi abilisi /vadereid.
  • Saaremaal ja Muhus on veel mitmeid arheoloogiaobjekte – kivikalmeid, kultuse- ja ohvrikive, ohvriallikaid, ent need on suures osas eramaadel. Muinsuskaitseametist tasub eelnevalt uurida, millised neist on valla ja riigimaal. Ka eraomanikelt ja valdajatelt võib paiga korrastamiseks luba küsida.
    Suuremaid lapsi saab suunata arheolooigamälestisi tähistama.