Kulude hüvitamine

Toetuste summad igale koolile/meeskonnale 2023. aasta kevadeks ja sügiseks on ära planeeritud. Uutel liitujatel soovitame siiski märku anda oma liitumissoovist ja plaanidest, saame varakult hakata plaane tegema 2023.-2024. õppeaasta kevadpoolaastaks.

Pärandivaderite projekti eestvedaja MTÜ Estlander saab pärandivaderitele talgute korraldamisega seoses hüvitada:  

  • töökinnaste ja töövahendite-materjalide kulusid
  • transpordikulusid
  • prügiveokulusid 
  • talgutoitlustust lastele ja noortele kuni 19. aastani 
  • infoviitade jaoks materjalide soetamist 
  • muid kulusid, mis aitavad õpilastel kogukonnas pärandialast teavitustööd teha.

Hüvitise maksame välja peale talgupäeva toimumist, kui oleme saanud fotod, osalejate nimekirja ja suulise tagasiside toimunu kohta. Palun uurige, kas kool saab esialgu ise tasuda kõikide teenuste/töövahendite eest ning seejärel esitada MTÜ Estlanderile toetuse saamiseks arve, mille alusel teeme kooli arveldusarvele ülekande. Arve võib esitada ka MTÜ (nt külaselts) või vallavalitsus, kui koolil oma arveldusarvet ei ole.

Lisaks on meil võimalik maksta ka ajalooeksperdi esinemistasu ja hüvitada tema transpordikulusid. Esinejatasu ei saa maksta Muinsuskaitseametis töötavale isikule.