Kulude hüvitamine

Toetuse summa igale koolile/meeskonnale 2020. aastal on 250 eurot.

Pärandivaderite projekti eestvedaja MTÜ Estlander saab  pärandivaderitele hüvitada kulusid seoses töökinnaste või töövahendite-materjalide ostmisega, võimalike transpordikulude, prügiveokulude vm, mis talgupäeva korraldamisega kaasnevad. Samuti võite seda raha kasutada infoviitade jaoks materjalide ostmiseks või vahendite soetamiseks, mis aitavad kogukonnas teavitustööd teha.

Toetuse maksame välja peale talgupäeva toimumist, kui oleme saanud aruande toimunu kohta koos fotodega paigast pärast korrastustöid. Palun uurige, kas kool saab esialgu ise tasuda kõikide teenuste/töövahendite eest ning seejärel esitada MTÜ Estlanderile toetuse saamiseks arve, mille alusel teeme kooli arveldusarvele ülekande. Arve võib esitada ka MTÜ (nt külaselts) või vallavalitsus, kui koolil oma arveldusarvet ei ole. 

Lisaks on meil võimalik maksta ka ajalooeksperdi esinemistasu ja hüvitada tema transpordikulusid. Esinejatasu ei saa maksta Muinsuskaitseametis töötavale isikule.