Kulude hüvitamine

2024. aasta kevad- ja sügishooaja eelarve plaanid on meil tehtud. Uutel liitujatel soovitame siiski märku anda oma liitumissoovist ja talgumõtetest, saame varakult hakata plaane tegema 2024.-2025. õppeaasta kevadeks ja järgnevaks õppeaastaks.

Pärandivaderite projekti eestvedaja MTÜ Estlander saab pärandivaderitele talgute korraldamisega seoses hüvitada:  

  • töökinnaste ja töövahendite-materjalide kulusid
  • transpordikulusid
  • prügiveokulusid 
  • talgutoitlustust lastele ja noortele kuni 19. eluaastani 
  • infoviitade jaoks materjalide soetamist 
  • muid kulusid, mis aitavad õpilastel kogukonnas pärandialast teavitustööd teha.

Lisaks püüame hüvitada ka ajalooeksperdi esinemistasu ja hüvitada tema transpordikulusid. Esinejatasu ei saa maksta Muinsuskaitseametis töötavale isikule.