Tutvustus

Kes on pärandivaderid?

Pärandivaderid on hakkajad kooliõpilased, kes õpivad tundma, väärtustavad ja korrastavad kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku tähendusrikkaid objekte. Pärandivaderid teavad, miks kohalik pärand on eriline ning aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku.

  • Pärandivaderid on uudishimulikud ja hoolivad.
  • Pärandivaderid tahavad rohkem teada saada oma kodukandi ajaloosündmuste ja kultuuripärandi kohta.
  • Pärandivaderid teavad, et nende isiklik panus pärandi hoidmisesse on oluline.

Miks?

Projekti eesmärk on:

  • tõsta pärandialast teadlikkust kooliõpilaste hulgas, vanuses 7-19;
  • korrastada kohalikke pärandiobjekte;
  • pakkuda võimalust koolinoortele mõtestada ning tugevdada oma kohaidentiteeti;
  • siduda teoreetilisi teadmisi praktilise tegevusega ning arendada õpilastes elus vajalikke tööoskusi;
  • suunata õpilasi tutvustama kultuuripärandit kohalikule kogukonnale;
  • kasvatada vastutustunnet oma kodukoha ja Eesti pärandi eest.

Loodame toetada 1970-1980. aastatel tuhandeid Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakvere ja Tõrva koolinoori ühendanud liikumise „Kodulinn“ eeskujul noorte huvi ja soovi ajalugu ja pärandit tundma õppida, kasvatades kohusetunnet ja lugupidamist enda ja teiste töö vastu. Plaanis on aasta aastalt kasvatada projektis osalevate koolide arvu.