Juhend

Nõustamine ja abi

Projekti korraldusmeeskond aitab Sul tegevusi paremini planeerida. Korraldame suhtlust ja infovahetust maakondlike muinsuskaitse- ja vajadusel ka looduskaitseinspektoritega. Aitame soovi korral leida muinsuskaitseeksperdi (ajaloolase, arheoloogi või muu asjatundja), keda kutsuda õpilastele tutvustama paiga kultuuriloolist tausta või juhendama talgutöid. Samuti püüame kaasa aidata toetajate leidmisel.

Soovitused ja juhised pärandivaderite juhendajale

Soovitused objekti valimiseks

Muinsuskaitseinspektorite soovitusi põnevatest paikadest leiad siit…

KULUDE HÜVITAMISEST loe täpsemalt siit…