Juhend

Nõustamine ja abi

Projekti koordinaator aitab Sul tegevusi paremini planeerida. Ta korraldab suhtlust ja infovahetust maakondlike muinsuskaitse- ja vajadusel ka looduskaitsenõunikega. Aitab soovi korral leida muinsuskaitseeksperdi (ajaloolase, arheoloogi või muu asjatundja), keda kutsuda õpilastele tutvustama paiga kultuuriloolist tausta või juhendama talgutöid. Samuti püüab kaasa aidata toetajate leidmisel.

Soovitused ja juhised pärandivaderite juhendajale

Soovitused objekti valimiseks

Varasemaid Muinsuskaitseameti nõunike soovitusi põnevatest paikadest leiad siit…

KULUDE HÜVITAMISEST loe täpsemalt siit…