JÄRVAMAA

Soovitused Järvamaa vaneminspektorilt Karen Klandorfilt, 2017

Järva maakonnas on mitmeid kalmistuid, kus igal aastal tuleb riisuda lehti ja hooldada vanu haudu, mis on jäänud unarusse.

  • Paides Reopalu ja Sillaotsa kalmistutel ning Amblas kirikuaias ja kalmistul on varasematel aastatel teostatud hooldustöid õpilaslaagrite abil. Samuti on väga oodatud pärandivaderite abi ja samade tegevuste jätkamine nii juba nimetatud kalmistutel kui ka kõigil teistel maakonna kalmistutel ja kirikuaedades. Mitmed kalmistud kuuluvad kogudustele (näiteks Järva-Peetri Kadastiku kalmistu ja kiriku juures olev kalmistu) ning kogudused kindlasti rõõmustavad noorte initsiatiivi ja abivalmiduse üle. Samuti puhkab kalmistutel kultuurilooliselt olulisi isikuid, kellest on võimalik rääkida kalmistu ringkäigu ja hooldustööde käigus.
  • Kalmistutel oleks tänuväärne ettevõtmine ka vanade hauatähiste tekstide dokumenteerimine ja talletamine. Näiteks Paides Reopalu kalmistul märkasin väga omapärast ning erandlikult dekoreeritud paekivist hauaplaati, mille tekstid täna veel on (mõningase pingutamise tulemusel) loetavad. Hauaplaadi kujunduse võiks üles joonistada ning teksti talletada ja tõlkida – tekst on saksakeelne. Nii saaks kalmistul läbi viia saksa keele, ajaloo ja kunstitunni ühe korraga.
  • Kindlasti soovitaksin pärandivaderitel, eriti linnakoolidel jt uushoonetes asuvatel koolidel võtta ette käik mõnda endisse koolina tegutsenud mõisa, kust tänaseks on kool välja kolinud. Mõisa parkides on abilised kindlasti oodatud. Tegevust ja elamusi jätkub näiteks Kirna mõisa pargis, Purdi mõisa pargis, VäinjärvelSargveres ja Vao mõisa pargis. Teine võimalus on minna külla tänastele mõisakoolidele ning ühiselt ette võtta heakorratööd pargis ning kogeda seeläbi mõisas õppimist ja tegutsemist. See võiks olla omalaadne õpilasvahetuse või nö koolivahetuse võimalus. Koigi pargi aednik on õpilasi heal meelel appi kutsunud muuhulgas istutus- ja teede rajamise abitöödele. Miks mitte pakkuda seda võimalust ka teiste koolide (mittemõisakoolide) õpilastele.
  • Aruküla mõisa pargis oleks lisaks heakorratöödele ja ajalootunnile võimalik läbi viia kunstitund – dekoreerida pargi piirdeaia postide nö avariikatted. Arukülas oleks võimalik teostada hooldustöid ka mõisnike kabeli ümbruses.
  • Pärandivaderitele võiks olla huvipakkuv ka Ataste seminari hoone ja selle ajalugu. Tuleks täpsemalt uurida, milliseid hooldustöid seal oleks võimalik teha.

Nimekiri ei ole kindlasti lõplik!