Pärandivaderid 2015

2015. aastal osales pilootprojektis “Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas” 16 pärandivaderite meeskonda kaasates 662 kooliõpilast ja korrastades 26 pärandipaika üle Eesti, kokku veedeti pärandit korrastades 108 tundi.

Pildigaleriiga pärandipaikadest “enne-ja-pärast” pärandivaderite toimetamisi saab tutvuda Pärandivaderite FB-lehel (fotoalbum Pärandivaderid 2015″).

2015. aastal osalesid piltootprojektis:

 • Aruküla Vaba Waldorfkool HARJUMAALT – Aruküla mõisa kabeli asukoht
 • Kolga Kool HARJUMAALT – 1. Kahala Hiiemets. 2. Muistsed põllud Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu maadel – tänased lammaste karjatusmaad
 • Loo Keskkool HARJUMAALT – Keiser Peeter Suure Merekindluse maaväelastele rajatud Loo kaitsepositsiooni kaevikud koos varjenditega ja samas piirkonnas asuvad muistsed põllud
 • Koduõppel Perekond Jõgisman HARJUMAALT – Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr 5
 • Risti Põhikool HARJUMAALT – Risti kiriku Aru mõis; kirikumõisa varemed ja mälestuskivi eesti rahvakooli asutajale Bengt Gottfried Forseliusele, kes 1683/1684. a. talvel alustas eesti ja rootsi talupoiste õpetamist Aru mõisa rehetoas
 • Vääna Mõisakool HARJUMAALT – Vääna Mõisa ja pargi muinsuskaitseobjektid: pargi kiviaed, tall-tõllakuur ja vana tee inglise pargi osas
 • Kiltsi Põhikool LÄÄNE-VIRUMAALT – Kiltsi lossi jääkelder
 • Virtsu Kool LÄÄNEMAALT – 1. Virtsu mõisa talli ümbruse koristamine. 2. kroonik Hjärne mälestuskivi Virtsu Kooli juures. 3. Virtsu ohvrikivid
 • Kanepi Gümnaasium PÕLVAMAALT – Hinni talu (ehitismälestis), Liivimaa vanim säilinud rehetalu
 • Räpina Ühisgümnaasium PÕLVAMAALT – Apteegi tänava miljööväärtuslik ala Räpinas


Fotod: Räpina apteek, mille järgi tänav on nime saanud, hävis tules 20. saj lõpul. Räpina ühisgümnaasiumi ajalooringi õpilased ekskursiooni läbi viimas ja talgutest suurt rõõmu tundmas. 3. oktoobril 2015. a, pildistanud Vaike Tammes.

 • Kohila mõisakool RAPLAMAALT -Kohila mõisa tall-tõllakuuri ümbrus
 • Muhu Pärandikool SAAREMAALT – 1. Muhu pastoraadi peahoone, 2. Muhu kirik, 3. Koguva küla, 4. Muhu kirikuaed, 5. Muhu kalmistu, 6. Hellamaa kalmistu, 7. Muhu muinasrajad
 •  Kuressaare Gümnaasium SAAREMAALT -Kudjape kalmistu, Kuressaare
 • Võnnu Keskkool TARTUMAALT – Võnnu pastoraadipargis oleva Uue Vabaduse tamme ümbrus
 • Kõpu Põhikool VILJANDIMAALT -1. Mõisakoera haud Suure-Kõpu mõisa pargis; 2. kaks hauaplatsi Kõpu kalmistul

Fotod: Kõpu põhikooli õpilased kalmistul aeda värvimas ja koolipargis olevat koera hauakivi puhastamas. 28. septembril ja 6. oktoobril 2015. a, pildistanud Linda Soots ja Kadri Linder.

 • Parksepa Keskkool VÕRUMAALT – Võru linnakalmistu

Toetajad 2015:

Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Muinsuskaitseamet ja SA Narva Muuseum


Harku Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Muhu Kommunaalamet, Muhu Vallavalitsus, Padise Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Võnnu vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju, EELK Muhu Katariina kogudus, EAÕK Muhu-Rinsi Neitsi Maria Kaasani pühakuju kogudus, EELK Risti kogudus, EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudus, EELK Võnnu kogudus, Muhu Muuseum, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Muhu Hooldekeskus, Muhu Noortekeskus, Muhu Põhikool ja Muhu Lasteaed, Orissaare Noortekeskus, Orissaare Spordihoone, Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu, Hinni talu, Kudjape kalmistu, Muhu Portselan, Osaühing Strantum, Tihuse turismitalu, A.J. von Krusensterni nim MTÜ, MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, MTÜ Kiiu arendus, Liivaküla küla selts, Loo Kooli Abistamise Ühing, Tabasalu Lions Klubi, SA Vääna Külakoda, SA Vääna Mõisakool, osalenud koolid, lapsevanemad ja kogukonna liikmed, Tõnu Ligi, Mari Luup, Kersti Murumets, Selma Neidorf, Juta Peegel, Marko Reinväli, Anu-Cristine Tokko, Paul Uibopuu, Külli Vahter, Triin Valk, Mare Veersalu, Väino Veersalu, Priidu Veersalu, Peep Õun ja Riin Alatalu