Aruanne

Pärandivaderite aruannet saab esitada koheselt peale talgute läbiviimist, kuid viimane esitamise tähtaeg on 15. november.

Palun täida aruande vorm siin.

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

Kool ja korrastatud pärandipaik (nimetus)

Kui palju õpilasi talgutel osales (mitmendad klassid)? 

Kui palju täiskasvanuid osales?

Kaasatud ekspert ja esineja (muinsuskaitseinspektor, (looduskaitseinspektor), ajaloolane, arheoloog, koguduse esindaja, koduloo-uurija vm)

Toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (vallavalitsus, asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad. Palun märgi juurde, millega kaasa aidati)

Talgupäeva(de) toimumise kuupäev(ad), kestus tundides ja tegevuste kirjeldus

Lisainfo:

Edaspidised plaanid pärandipaiga hooldamiseks

Kas lisaks talgutegevusele käsitleti pärandipaigaga seotud teemasid ainetunnis/tundides (millised ained ja õppetegevused)?

Kas õpilased tutvustasid pärandipaika ning selle ajalugu koolikaaslastele/lastevanematele/kogukonnale/meedias? Kuidas?

Kas ja millised raskused ilmnesid pärandivaderite talgute ettevalmistamisel ja läbiviimisel?

Osalenud õpetajate ja õpilaste muljed-mõtted või huvitavad talgupäeva vahejuhtumid

Küsimused ja kommentaarid, ettepanekud

Fotod:

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot talgupäevast või pärandipaigast peale talgutöid. Iga foto pealkirjas märgi ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna aruandevormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar.

Fotod saada aruande täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org

Vaata galeriid 2019 a pärandivaderite tehtud töödest meie Facebooki-lehel siit.