PÕLVAMAA

Soovitused endiselt Põlvamaa vaneminspektorilt Viktor Lõhmuselt, 2017
  • Põlvamaal sobib kooliõpilaste talgute läbiviimiseks ajaloomälestisena kaitse all olev Põlva kalmistu, kus varasemalt on noored töötanud õpilasmaleva raames.
  • Samuti Kanepi-Ala kalmistu (Kanepi alevikus, Alakalmistu) ja
  • Kanepi-Mäe kalmistu (Kanepi alevikus)
  • Lisaks võiks õpilased käsitsi puitu kokku korjata kääbastelt. RMK-l on palju arheoloogiaobjekte, mida risustavad suuremad puud ja murdunud kuivanud puit.

Soovitused Põlvamaa nõunikult Anu Lepalt, 2020

Koristustalgute pidamiseks on sobivaid ja abikäsi ootavaid kultuuripärandiobjekte Põlvamaal palju. Samas oleneb tööde iseloom paljuski sellest, millised vahendid talguliste käsutada on. Rehad ja oksakäärid on vältimatud abilised, kuid hea oleks ka, kui oleks mingi koht (nt autokäru), kuhu koguda leitud prügi ja samuti kuluks ära võsatrimmer ja oskaja trimmerdaja.

Kalmistud:

Lisaks Viktor Lõhmuse poolt juba pakutud ja väga rikka ajalooga Kanepi-Mäe ja Kanepi-Ala kalmistule siis mõned veel.

Jaamaküla ehk Köstrimäe kalmistu Räpina külje all: väike, vaid paari hauaga, kuid väga romantiline väike kalmistu, mida enam väga ammu ei kasutata, aga kuhu on maetud mitmed Räpina ajaloo jaoks olulised isikud. Kalmistul saaks lõigata võsa (abi oleks isegi oksakääridest, kui  võsatrimmerit ei ole võimalik kaasata), samuti riisuda.

Leevi kalmistu Räpina-Võru maantee ääres: kalmistu on küll pealtnäha heas korras, kuid hädatarvilik oleks koristada kalmistu vahetusse ümbrusesse kogunenud inetu olmeprügi.

Olmeprügi kalmistu servades ja hoolitsemata haudu leidub kindlasti ka Põlva kalmistul. Samuti on sinna maetud mitmeid kultuuriloolisi isikuid, kelle elu ja tegevust saaks siis talgute käigus meenutada.

Mõisa- ja kirikupargid:

Põlvamaal on paar üpris õnnetus olukorras olevaid mõisaparki, kus kuluks iga-aastaselt ära abikäed, et korjata kokku prügi, lõigata võsa ja riisuda kokku vanu oksi ja lehti. Nendeks oleks eelkõige Põlva vallas asuvad Põlgaste mõisapark ja Tilsi mõisapark. Abikäsi kulub kindlasti alati ära ka Räpina mõisa pargis, aga kokkuleppel kogudusega ilmselt ka Räpina õigeusu kiriku hoovis või Võõpsu õigeusu kiriku ümbruses.

Arheoloogilised kultuurimälestised:

Põlvamaal on arheoloogilistest mälestistes kõige arvukamalt kääpaid (üle 300), kuid need asuvad tavaliselt ilusates samblastes männimetsades, kus inimesed käivad seenel ja marjul ega jäta endast õnneks maha laastatud ja prügitatud metsaalust. Seetõttu soovitaksin talgukohtadeks esmajärjekorras pigem mõnda linnamäge:

Põlva vallas: Kauksi Leerimägi, mille vall ja platoo on väga võsastunud ning linnamäe algupärane reljeef ei paista enam välja. 

Kanepi vallas: Pelgupaik Linnamägi (Liinamägi) Karilatsis on olnud üks objekt, kus on ka varasematel aastatel koos Põlvamaa talurahvamuuseumi ja kooliõpilastega talguid peetud ja kus võsa ja heina niitmist ikka ja jälle saaks teha. Võssa on kasvanud ja korrastamist vajaks ka postitee ääres asuv linnus Tilleoru Kantsimägi.

Räpina vallas: Linnamägesid Räpina vallas pole,  kuid see-eest asub siin Linte külas nt omapärane ohverdamiskoht „Maarjamägi“.

Kääbastikest aga võiks korrastustalgud ette võtta Räpinas Ristipalo kääbastel, mis asuvad kohe Ristipalo kalmistust üle maantee. Seal olen märganud pahatihti tühje pudeleid ja toidupakendeid, samuti on kääbastiku peal kasvav mets saanud kannatada viimase aja tormides.

Ristimetsad:

Põlvamaal on säilinud veel kohalikule kultuuripärandile iseloomulikke ristimetsasid. Need asuvad tavaliselt autoteede ääres ja seetõttu võib sealt ikka leida kokku korjamist ootavat olmeprügi. 

Nt 

Erastvere Ristimets Kanepi vallas Erastvere külas Kanepi-Puskaru tee ääres

Loko ristimets Kanepi vallas Erastvere külas Erastvere-Ridali tee ääres

Hinovariku ristimets Kanepi vallas Piigandi külas Kanepi-Ihamaru tee ääres

Sama tee ääres  Heisri külas asuba ka Asovariku ristimets

Aarna ristimets Põlva vallas Põlva-Saverna tee ääres

Rahumäe ristimets Räpina vallas Rahumäe külas Võru-Räpina tee ääres

Ristimetsade asukohad saab kõige lihtsamini leida Maa-ameti kaardirakenduselt valides veebilehe vasakust ülemisest servast kaarditüübiks “Kohapärimus” ning avaneval kihtidemenüül märkida valikusse “Ristipuud”.