LÄÄNEMAA

Soovitused Läänemaa vaneminspektorilt Kalli Petsilt, 2015

  • Martna kool võiks korrastada arheoloogiamälestisi (võsast puhastamine, risu koristamine, objekti tähistamine). Mälestised võiksid olla järgnevad: kivikalme reg nr 10040, mis päris Martna külas (või ca 1,6 km kaugusel asuv asulakoht reg nr 10039 ja samas ohvrikivi reg nr 10041), inspektor eelistaks kivikalmet.
  • Tähistamiseks pakub Muinsuskaitseamet poste kleepsudega, mida saab paigaldada objekti nurgapunktidesse. Õpilased leiavad looduses nurgapunktid nutiseadmete abil Maa-ameti kaarti kasutades (kaardil tuleb valida kultuurimälestiste kaardikiht) ja kaevavad vastavalt augud maasse. Inspektor on valmis postid kohale toimetama, vajadusel ka juures olema või vähemalt eelnevalt juhendajaga töökäiku täpselt läbi arutama. Kalmel on kivine söödiala ja võsa peale kasvanud, seega saab planeerida ka koristustöid ja võsa eemaldamist. Objekt jääb ühe katastriüksuse piiresse, mis tähendab et ei pea mitme omanikuga kooskõlastama tegevusi, praegu tegemist reformimata maa-alaga. Hiljem võib lisaks paigaldada infotahvlikese. Objekt on ka seetõttu sobilik, et seal on läbi viidud arheoloogilisi kaevamisi ja koostatud aruandeid, mis pakub põnevat ainest õpilastele tutvustamiseks. Võib kutsuda ka arheoloogi õpilastele kõnelema.
  • Noarootsi kool võiks valida Hosby vana kalmistu, seda on koolilapsed aastaid tagasi oma toonase ajalooõpetajaga koristanud ja inventeerinud, tore oleks seda traditsiooni jätkata. Seal vaja piirdemüüri kohendada, võib-olla vald saaks ka toetada natuke kas materjali või abitööjõuga (nt mõne puu mahavõtmisel või müüri jaoks kivide toomisel). Tööde täpsustamiseks saab inspektor ka kohapeal juhendajaga konsulteerida. Inspektor võib täpsustada ka hautähiste olukorda (kas vajavad värvimist või toestamist jne).
  • Lihula kooli lapsed võiksid korrastada mõisa viinavabriku ümbrust. See ka reformimata maa, millest keegi ei hooli ja võib-olla ei teagi, et tegemist mälestisega. Objektil vaja hulgaliselt risu koristada, aga ka võsa maha võtta. Oleks hea jälle, kui KOV saaks raietööga aidata (mõni puu vajab mahavõtmist), õpilased aitaksid oksarisu kokku korjata. Lisaks oleks ka hariv ülesanne: ärgitaks õpilasi mõtlema, kuidas selliseid varemeid väärtustada, kuidas võiks tähistada, kuidas hoiatada varinguvõimaluse eest või kuidas müüridest kivimaterjali vargaid eemale peletada. Inspektor Kalli Pets väga soovitab iga objekti juures laste ja noortega arutlusi läbi viia.
  • Vormsi kool võiks toimetada Vormsi Suuremõisa pargis, aga varisemisohtlike varemete tõttu „tugevdatud järelevalve“ all. Pargis võeti palju puid maha, aga kindlasti on palju võimalusi peenema oksarisu, põõsastike piiramise ning lihtsama koristamise-riisumise korraldamiseks. Vald on samuti eesmärgiks seadnud pargi olukorra parandamise, mis annab hea võimaluse koostööks.
  • Nõva koolile soovitab inspektor Nõva kirikuaia vana kabelikoha vundamendi väljapuhastamist ja markeerimist, samuti kalmistu koristustöid – riisumist, äärealadel võsa eemaldamist.
  • Taebla kool leiab tegevust vana koolihoone, mis on Artur Perna projekteeritud, koristustöödel. Sobilikeks tegevusteks on kasutuskõlbmatute asjade väljavedamine ja säilitamist väärivate koondamine. Objekti valik suunaks õpilasi märkama väärtuslikku arhitektuuri.
  • Haapsalu koolid võivad korraldada korrastustalgud Haapsalu vanal kalmistul.  Seal on alati hoolsad abikäed vajalikud, eriti kevadel ja hilissügisel. Võimalik, et saaks ka mõned piirded ja raudristid taas üle värvida, aedu pinnasest välja puhastada jne.