VÕRUMAA

Ettepanekud endiselt Võrumaa vaneminspektori KT-lt Kersti Siimult, 2017

Abikäsi korrastustöödeks võib pakkuda järgmiste mälestiste osas:

Kalmistud, nt:

Mõisapargid, nt:

  • Sõjaajalooga seotud mälestusmärgid ning hauad. Sellekohast täpsemat infot võib küsida otse Muinsuskaitseameti Võrumaa inspektorilt.

Enne töödega alustamist tuleb ühendust võtta objekti omaniku või valdajaga ning plaanitavad tegevused läbi arutada.