Akende inventeerimise talgud

Pärandivaderite algatus ja Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsuvad erinevas vanuseastmes kooliõpilasi üle Eesti kaasa lööma kodukoha akende inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?“.

Talgute eesmärk on kooliõpilaste abiga koguda teavet akende kohta erinevates Eesti piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal saame teada, millised aknatüübid on piirkonnale ja asumile kõige iseloomulikumad. Samuti on eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja need dokumenteerida.

Õpilaste tehtud fotodest teeb kokkuvõtte ja annab tagasisidet muinsuskaitseekspert. Kõik inventeerimiskogumikud jäävad hoiule Eesti vabaõhumuuseumi kogusse.

Video 1: Millest alustada?

Video 2: Kuidas teha häid pilte?

Video 3: Kuidas inventeerimiskaarti vormistada?

Ootame rohket osavõttu ja akende avastamist!


Koostööpartner:

Toetajad: