Akende inventeerimise talgud

Pärandivaderite algatus ja Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsuvad erinevas vanuseastmes kooliõpilasi üle Eesti kaasa lööma kodukoha akende inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?“.

Talgute eesmärk on kooliõpilaste abiga koguda teavet akende kohta erinevates Eesti piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal saame teada, millised aknatüübid on piirkonnale ja asumile kõige iseloomulikumad. Samuti on eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja need dokumenteerida.

Talguid saab läbi viia ka siis, kui valitsuse korraldusel toimub kontaktivaba koduõpe. Kodus iseseisvalt projektülesande samme läbi tehes on õpilasele abiks videoõpetused. Iga õpilane käib kodukohas inventeerimisretkel üksi, seejärel liidetakse õpilaste kogutud materjal ühtseks uurimistööks. Õpilaste tehtud fotodest teeb kokkuvõtte ja annab veebitunni või video kaudu tagasisidet ekspert.


Video 1: Millest alustada?

Video 2: Kuidas teha häid pilte?

Video 3: Kuidas inventeerimiskaarti vormistada?

Kui koduõppe ajal puudub õpilastel töölehtede printimise võimalus, siis saab neil paluda vastused saata e-kirjaga. Kuna 1.-3. klassi töölehel on esimene ülesanne lõikamise ja kleepimisega, siis printeri puudumisel võib õpilane täitsa ülesande veebis (sel juhul õpetaja ei saa vastust kontrollida): https://learningapps.org/watch?v=p9kyvo6ok20

Ootame rohket osavõttu ja akende avastamist!


Koostööpartner:

Toetajad: